Oferta

Korzystanie z naszych usług księgowych to przede wszystkim:

 • Pmoc w założeniu firmy – przygotowanie dokumentów rejestracyjnych firmy gratis,
 • Profesjonalizm,
 • Komfort i poczucie bezpieczeństwa,
 • Konkurencyjne ceny,
 • Możliwość odbioru dokumentów od klienta,
 • Możliwość pracy w siedzibie firmy klienta.

Prowadzenie podatkowej książki przychodów-rozchodów oraz innych ewidencji:

 • rejestracja działalności gospodarczej,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczenia właścicieli firmy z US, ZUS i PFRON,
 • reprezentowanie podatnika przed urzędami skarbowymi.

Prowadzenie kadr i płac:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • kalkulacja wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji zwązanej z oddelegowaniem pracownika A1,
 • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych,
 • księgowość płacowa,
 • kompleksowe rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
 • reprezentowanie firmy przed ZUS, PIP, PFRON.

Inne usługi:

 • pomoc w redagowaniu podań i odwołań,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • optymalizacja ksiegowości,
 • wewnętrzny audyt księgowy,
 • pomoc przy dotacjach unijnych.